Home UpŽivotopis CeníkO mněKontakt

 

Mgr. Lucie Rounová překlady a tlumočení angličtina, francouzština

Životopis

Lucie Rounová

(rozená Fifková)

Datum narození: 13. březen 1974
Místo narození: Hradec Králové
Státní občanství: Česká republika

Vzdělání

1988-1992 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové
1992-1998 Studium oborů překladatelství a tlumočnictví angličtina - francouzština na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ukončené státními zkouškami a získáním titulu magistra
1995-1996 Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (ISIT) v Paříži, certifikát doprovodného tlumočníka pro jazykovou kombinaci angličtina - francouzština
únor 1996 Seminář o mezinárodních vztazích a geopolitice 20. století, Úřad OSN, Ženeva
1998 - 2001 Magisterské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy, ukončené státní zkouškou
2002 - 2003 Dvousemestrální kurz pro soudní tlumočníky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Diplomové práce

Příprava vstupů pro terminologickou databázi telekomunikací (příspěvek do mezinárodní databáze Eurodicautom, 1998)

Charles de Gaulle a jeho vliv na proces evropského sjednocování (2001)

Jazyková praxe v zahraničí

prosinec 1993 - únor 1994 Braziers Adult College, Ipsden, Oxfordshire, Spojené Království
říjen 1994 - únor 1995 Program TEMPUS, Aix-en-Provence, Francie
říjen 1995 - srpen 1996 ISIT, Paříž, Francie
červen - červenec 1997 jazyková stáž, Rotary Club, Hythe, Kent, Spojené Království 
leden - březen 2000 tlumočnická stáž pořádaná Ředitelstvím tlumočnických služeb Evropského parlamentu, Brusel, Belgie
leden - únor 2003 tlumočnická stáž u Evropského soudního dvora, Lucemburk, Lucembursko

Současné povolání

Tlumočnice a překladatelka (od roku 1996)

Soudní tlumočník u Krajského soudu v Hradci Králové (od 31. října 2000)

Pracovní zkušenosti

Mám zkušenosti s překladem textů a tlumočením projevů v nejrůznějších oblastech - od běžné obchodní korespondence, právních listin, finančních výkazů i dokumentů o privatizaci až po vysoce odborná témata jako ergonomika nábytku, správná zemědělská praxe, letectví, obranný průmysl, telekomunikace, stavebnictví, hudební teorie aj. Věnuji se jak konsekutivnímu, tak simultánnímu tlumočení, a to při obchodních jednáních, pracovních seminářích a společenských událostech. Následuje stručný výčet hlavních překladatelských a tlumočnických zakázek, na nichž jsem pracovala.

Překlady

Překlady běžné obchodní korespondence, novinových a časopisových článků pro různé společnosti (čeština, angličtina, francouzština)  od roku 1996
Technické prezentace v oblasti letectví, logistiky, energetiky a strojírenství (čeština, angličtina, francouzština) od roku 1997
Překlady smluv, posudků, jiných úředních listin a firemních dokumentů (čeština, angličtina, francouzština) od roku 1997
Překlady finančních dokumentů - včetně výročních zpráv, rozvah, výsledovek, analytických textů a zpráv o českém finančním a bankovním sektoru (čeština, angličtina) od roku 1997
Soudní překlady osobních a firemních dokumentů - notářské zápisy, vysvědčení, plné moci, smlouvy, výpisy z rejstříku trestů aj. (čeština, angličtina, francouzština) od roku 2001

Simultánní tlumočení

Setkání ředitelů Sdružení evropských měst kultury roku 2000 - dvoudenní seminář představitelů devíti měst, jimž byl udělen titul "Evropské město kultury roku 2000" (čeština, francouzština) květen 1998
Série seminářů pořádaných Nadací fondu pomoci místní samosprávě (Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Most) (čeština, angličtina) červenec 1998
"Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí", mezinárodní konference, Praha (čeština, angličtina) září 1998
"Evropa, společenství malých jazyků", mezinárodní sympozium pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, Písek (čeština, angličtina) říjen 1998
"Francouzská Opéra Comique a její vyzařování v Evropě 19. století", mezinárodní muzikologické sympozium, Praha (čeština, francouzština) květen 1999
"Telematická řešení v městské dopravě", panevropské forum uživatelů telematiky, Průhonice (čeština, angličtina) září 1999
Phare Horizontal Program for Justice and Asylum Procedure, tři týdenní semináře, Praha (čeština, francouzština) listopad - prosinec 1999
Seminář Twinning o absorpční kapacitě, Pardubice (čeština, francouzština) duben 2000
Seminář Twinning o finančních tocích a kontrole, Ministerstvo financí ČR, Praha (čeština, angličtina) květen 2000
Seminář Twinning o regionálních operačních programech (ROP), Žďár nad Sázavou (čeština, francouzština) září 2000
Semináře o ergonomice pořádané firmou Steelcase Strafor, Praha (čeština, angličtina) říjen - prosinec 2000
Seminář Twinning o finančních tocích a kontrole, Ministerstvo financí ČR, Praha (čeština, francouzština) únor 2001
Série seminářů Twinning o strukturálních fondech EU "Jak mohou strukturální fondy pomoci vašemu regionu?" (čeština, francouzština) duben - červen 2001
Tlumočení seminářů společnosti Veolia Water Česká republika (čeština, francouzština) březen 2003 a 2004
Školení v rámci projektu „Odborná pomoc auditorům projektů spolufinancovaných EU – PHARE CZ 2003.8.01“ (čeština, angličtina) květen - červen 2004
Tlumočení na jednáních a seminářích pro Ministerstvo životního prostředí (zasedání pracovní skupiny OECD, Natura 2000, tzv. zelené nakupování) (čeština, angličtina) květen 2005

 Konsekutivní tlumočení

Technicky i obchodně zaměřená setkání týkající se jednoho z prvních projektů platebních karet v České republice, Paříž, Francie (čeština, francouzština) leden - duben 1996
Tlumočení schůzek pro představitele společnosti Lockheed Martin (obchodní jednání s českými podniky, schůzky se zástupci ministerstev a jiných orgánů státní správy, tlumočení při společenských příležitostech) (čeština, angličtina) listopad 1997 -  září 2001
Jednání na technická a obchodní témata související se spuštěním druhé sítě GSM v České republice (čeština, angličtina) únor - říjen 1997
Obchodní jednání britských a irských podnikatelů organizovaná obchodním oddělením Britského velvyslanectví a Enterprise Ireland (čeština, angličtina) listopad 1998 - únor 2002
Semináře pořádané styčnou kanceláří UNHCR v České republice a setkání jejích zástupců s představiteli českých ministerstev a soudních orgánů týkající se azylového řízení (čeština, angličtina, francouzština) březen 1998 - prosinec 1999
Tlumočení pro předvstupní poradce a experty EU v rámci dohody o intenzivní partnerské spolupráci (Twinning Covenant) (čeština, francouzština, angličtina) březen 2000 - červen 2004
Tlumočení vyplývající z funkce soudního tlumočníka v občanskoprávních i trestněprávních věcech - soudní jednání, výslechy obviněných a svědků, notářské zápisy, svatební obřady, matriční úkony aj. (čeština, angličtina, francouzština) od roku 2001
Tlumočení pro primátora a jiné představitele Magistrátu hlavního města Prahy při setkáních s jejich zahraničními partnery a na tiskových konferencích (čeština, francouzština, angličtina) od března 2001
Tlumočení pro vedoucí představitele francouzského Národního úřadu pro lesy (Office National des Forêts) duben a červenec 2002, březen 2003
Tlumočení obchodních a technických jednání pro společnost Selecta (čeština, francouzština) leden 2004
Odborné školení pro klempíře pořádané společností Umicore France (čeština, angličtina) únor 2004